شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۲۶ ۷۳ مرتبه

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ارتقای غیرهیات علمی-97

تاریخ مصوب اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ارتقای اعضای غیر هیات علمی در هیات اجرایی: 1397/10/26

جهت دریافت آیین نامه اینجا کلیک نمایید.

تمامی حقوق این سامانه متعلق به دانشگاه علم و فناوری مازندران می باشد